اهداف و ماموریت ها

سر درب  

ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها از اواخر سال 1390 بعنوان نماینده بخش حاکمیت با هدف سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در فعالیتهای استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به کار نموده است. نظارت بر اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی، ساماندهی فعالیت های دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه فناوری اطلاعات، بازرسی و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اصلی ترین وظایف این ادارات کل است.

با توجه به تازه تأسیس بودن استان البرز و همچنین نزدیکی به پایتخت که تا حدی بر ساختار اشتغال دولتی این استان اثرگذاشته، یکی از اهداف مهم این اداره کل ایجاد فضای کسب و کار مناسب و مرتبط با فناوری اطلاعات می باشد که در این راستا به نقش استراتژیک شرکت خدمات هوایی پیام به عنوان نقطه قوت می توان اشاره کرد . اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز از بدو تاسیس جزء فعال ترین ادارات کل استانی بوده است. برگزاری جلسات متعدد در حوزه بازرسی و نظارت، نظارت دوره ای بر اپراتورها و ارائه کنندگان خدمات ارتباطی، نظارت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت، برگزاری مانور مدیریت بحران ارتباطات سیار ، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران استانی و ... بخشی از  فعالیتهای اداره کل ICT استان البرز است . استان البرز با توجه به موقعیت استراتژیک ، استقرار شرکت خدمات هوایی پیام و شرکتهای بزرگ صنعتی می تواند به عنوان قطب ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح باشد . هم اکنون با حکم مقام عالی وزارت ،  مهندس غلامرضا حمیدی هدایت و راهبری  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز را به عهده دارند . در ذیل به بخشی از اقدامات صورت گرفته توسط این اداره کل از بدو تاسیس اشاره می کنیم.

برنامه 94