فایل های همایش ملی توسعه دولت الکترونیک

جهت دریافت فایلهای همایش ملی توسعه دولت الکترونیک بر روی لینکهای زیر کلیک کنید:

مدیریت یکپارچه شهری         دریافت

دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و بیمه سلامت        دریافت

دولت الکترونیک به عنوان یک سیستم فنی ، اجتماعی و بومی        دریافت

گواهی الکترونیکی کشور و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی          دریافت

انواع گواهی الکترونیکی        دریافت

شبکه ملی اطلاعات پیشران توسعه فرهنگی و حاکمیت ملی           دریافت

استاندارد مدیریت ارائه خدمات الکترونیکی           دریافت

تحلیل وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در جهان و ایران            دریافت

جلسه تبیین نقشه راه دولت الکترونیک 20 خرداد 1394                دریافت