پرش به محتوای اصلی

توضیحات

بر مبنای آنچه که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلا‌می‌ ایران مورد تاکید واقع شده است و الزام دستگاه های دولتی بر مبنای قانون به استفاده از فناوری اطلا‌عات و ارتباطات در بخش ارائه خدمات دولتی، ضرورت ارزیابی دستگاه ها در دستیابی به دولت الکترونیک آشکار می گردد. دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نسبت به بررسی وضعیت توسعه دولت الکترونیک در استان مبادرت ورزیده اند. در این راستا از حضرتعالی به عنوان نماینده مطلع در سازمان تقاضا می شود تا وضعیت شاخص های ارزیابی را در دستگاه خود مشخص نمایید. هر شاخص دارای امتیازی بین صفر تا یک می باشد که براساس گزینه های مربوط به هریک از شاخص‌ها و مطالب بیان شده در بخش توضیحات امتیاز لازم تخصیص داده می شود.

 نکاتی برای تکمیل پرسشنامه در زیر آمده است:

1- برای شاخص هایی که در بخش توضیحات آنها ملاک امتیازدهی ارائه مستندات از طرف نماینده سازمان می باشد، مستندات در قالب یک فایل ورد (Word) به صورت متنی، تصویر (که می تواند اسکرین شات از صفحه مربوطه)، فرم و یا هر چیزی که برای تیم ارزیابی قابل صحت سنجی باشد ارائه گردد. به عنوان مثال برای شاخص شماره 10 "اتصال به درگاه مجوزهای کشور G4B" تیتری با شماره 10 در فایل ذکر شود و مستندات مربوطه در ذیل آن تیتر ارائه شود که حاوی مستنداتی برای اتصال و یا صدور مجوز در بستر درگاه مجوزها می‌باشد صورت گیرد.

2- شاخص های شماره 10، 11، 12، 16، 19، 22، 30، 31، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 43، 44 و 45 شاخص هایی هستند که ارائه مستندات برای آنها از طرف دستگاه الزامی می‌باشد.

pdf

چارچوب نهایی ارزیابی وضعیت توسعه دولت الکترونیکی

pdf

پرسشنامه‌ی ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در استان البرز 

پرسشنامه‌ی ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در استان البرز

پرسشنامه ارزیابی توسعه دولت الکترونیک

مشخصات دستگاه
وارد کردن نام و نام خانودگی ضروری است
وارد کردن مدرک تحصیلی ضروری است
وارد کردن نام سازمان ضروری است
وارد کردن پست سازمانی ضروری است
وارد کردن شماره تلفن ثابت ضروری است
وارد کردن شماره تلفن همراه ضروری است
وارد کردن آدرس پرتال سازمان ضروری است
شاخص های ارزیابی

*

*


***
**

**
*
**
*
*
*


****
**
**
*


**
*
********
*
*
*
***


*
**
*
*


*
**
**
**
**
***
*


*
*


*
*