پرش به محتوای اصلی

توضیحات

احتراما ضمن تشکر از قبول زحمت جنابعالی در راستای مشارکت در طرح ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در استان البرز، پرسشنامه ­ی ذیل تقدیم می­گردد. این پرسشنامه در دو بخش تهیه و تنظیم شده است.

در بخش اول، چالش های دولت الکترونیک که از پژوهش­های پیشین استخراج شده است، ارائه گردیده  است و از شما تقاضا می شود تا نظراتتان را در رابطه با وجود چالش مورد نظر در سازمان خود بیان کنید.

در بخش دوم از شما صاحبنظر محترم خواسته شده است که با در نظرگرفتن شرایط سازمان تان، چالش های توسعه دولت الکترونیک که در لیست ارائه شده وجود نداشته را از دیدگاه خود اعلام فرمایید.

با توجه به ضرورت تحقق دولت الکترونیک در حال حاضر، نظرات جنابعالی در پی­ریزی راهکارهای مناسب جهت توسعه دولت الکترونیکی استان البرز نقش بسزا و مهمی ایفا می­نماید. از این که وقت ارزشمند خود را به شرکت در این پژوهش مبذول فرمودید، نهایت تشکر و سپاس را داریم.

 

pdf

پرسشنامه‌ی شناسایی چالش های توسعه دولت الکترونیک در استان البرز

پرسشنامه ی شناسایی چالش های توسعه دولت الکترونیک در استان البرز

بخش اول
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
بخش دوم
لطفا چالش مورد نظر را درج و سپس ارزیابی نمایید
لطفا چالش مورد نظر را درج و سپس ارزیابی نمایید
لطفا چالش مورد نظر را درج و سپس ارزیابی نمایید
لطفا چالش مورد نظر را درج و سپس ارزیابی نمایید
لطفا چالش مورد نظر را درج و سپس ارزیابی نمایید
لطفا چالش مورد نظر را درج و سپس ارزیابی نمایید