پرش به محتوای اصلی

اخبار

تشکیل جلسه کارگروه مدیریت بحران درحوزه ارتباطات استان البرز

تشکیل جلسه کارگروه مدیریت بحران درحوزه ارتباطات استان البرز
کارگروه مدیریت بحران ارتباطات استان با هدف مقابله با بحران های احتمالی درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات با عضویت شرکت ها وسازمانهای مرتبط از قبیل مخابرات، ارتباطات زیرساخت ، سازمان تنظیم ومقررات رادیوئی، فرودگاه پیام، پست بانک، واپراتورهای تلفن همراه وبه ریاست اداره ارتباطات وفناوری اطلاعات استان البرز تشکیل گردید.

دبیر کارگروه ارتباطات مدیریت بحران اعلام کرد: این کارگروه با هدف مقابله با بحران های احتمالی درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات با عضویت شرکت ها وسازمانهای مرتبط از قبیل مخابرات، ارتباطات زیرساخت ، سازمان تنظیم ومقررات رادیوئی، فرودگاه پیام، پست بانک، واپراتورهای تلفن همراه وبه ریاست اداره ارتباطات وفناوری اطلاعات استان البرز تشکیل و هریک ازاعضا گزارشی ازاقدامات و پیش بینی های درنظر گرفته شده در اینباره ارائه کردند که پس ازبررسی گزارشات طرح جامع مدیریت بحران درحوزه ارتباطات تدوین خواهد شد . همچنین مقرر گردید مانورمدیریت بحران درحوزه مذکوردرسطح استان نیز برگزارشود.

رضا زمانی ادامه داد: با توجه به مجاورت استان البرز به استان تهران و  اینکه درزمان بروزحادثه این استان معین استان تهران نیزمی با شد لذا می بایست بلحاظ مدیریت بحران درهرلحظه با آمادگی کامل قدرت مواجه با هر حادثه را داشته باشد.

رئیس اداره فناوری اطلاعات ودبیرکارگروه مدیریت بحران اضافه نمود: از مهمترین اقدامات درحوزه ارتباطات درستادبحران برقراری ارتباط بین استانی، مشخص کردن مناطق پرمخاطره وحساس بلحاظ ارتباطی دراستان ودرنظرگرفتن تمهیدات لازم جهت تفکیک ارتباطات امدادرسانی از ارتباطات همگانی می باشدکه بایددرکوتاه ترین زمان ممکن ارتباطات امدادی درصورت بروزمشکل برقرار وپس از آن نیزجهت بازگرداندن شرایط به حالت عادی ارتباطات همگانی نیزبطورکامل برقرارگردد.

۱۲ دی ۱۳۹۱ ۱۰:۲۳
تعداد بازدید : ۳۷۰

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید