پرش به محتوای اصلی

پرسشنامه خدمات دفاتر پیشخوان دولت استان البرز

پرسشنامه خدمات دفاتر پیشخوان دولت استان البرز

مشخصات
*
*
(کد هشت رقمی دفتر بدونه خط فاصله و پشت سر هم درج شود)
*
*
*
(شماره تلفن بدونه کد وارد شود)
*
*
خدمات در حال ارائه

خدمات متفرقه
توضیحات:(خدماتی که در لیست فوق ذکر نشده است را اعلام نمایید)

* = ضروری