فرم دفاتر پیشخوان دولت

جهت ارسال مدارک برای تمدید پروانه،تغییر نشانی یا انتقال امتیاز نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز در فایل های پیوست اقدام نموده و فایلها را ذخیره و اطلاعات را بصورت دقیق تایپ و در انتها پرینت و امضاء کرده و به همراه کلیه مدارک ارسال نمایید.

ضمنا برای هر یک از درخواستها باید فرمهای مرتبط با استعلام حراست دفاتر پیشخوان دولت تکمیل گردد لذا فرم مربوطه را ذخیره و اطلاعات را بصورت دقیق تایپ نمایید و در انتها پرینت و امضاء کرده و به همراه کلیه مدارک و تعهد نامه ارسال نمایید.

کلیه مدارک باید به انجمن دفاتر پیشخوان خدمات دولت تحویل شود.

 

خواهشمند است هنگام پاسخ به سوالات توجه کافی به نکات ذیل داشته باشید:

 

1-     جواب سوالات را کامل و دقیق تایپ نمایید.

2-     چنانچه سوالی در مورد شما صدق نمی کند یا جواب شما به آن سوال منفی است با توضیح مناسب مشخص کنید. بنابراین تحت هیچ شرایطی سوالی و یا ستونی بی جواب نماند و از خالی و ناقص گذاشتن جواب شدیداً اجتناب گردد و همچنین از کلی گویی و دادن پاسخ های مبهم نیز جداً خودداری شود.

 

فرمهای استعلام حراست دفاتر پیشخوان خدمات دولت

فرمهای انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولت

فرمهای تمدید پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

فرمهای تغییر نشانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 تکمیل فرم، دریافت و درج کد رهگیری بر روی فرم ها الزامی می باشد.

پیشخوان خدمات دولت

مشخصات فردی
*
*
*
مشخصات دفتر
*
*


* = ضروری